PhDr. JUDr. Silvio Boleček, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 637 pojednávaní a 2 976 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu styku s malol. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie malol. dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie úveru za bezúročný a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva matkou… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, na úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie rodičovskej dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na úpravu výkony… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.