PhDr. JUDr. Silvio Boleček, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 59 pojednávaní a 26 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 1 013 pojednávaní a 3 384 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 75.86% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 145 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 117.36%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 141 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 142 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 124.332. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 57 nevybavených vecí. Z nich 29.82% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie + úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na úpravu výkony… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výk. rod. práv a pov.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o ustanovenie majetkového… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na úpravu výkony… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na osvojenie mal. dieťaťa… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212/2 a iné… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie + úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.