PhDr. JUDr. Silvio Boleček, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 831 pojednávaní a 3 152 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie maloletých detí do… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na úpravu výkony… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na maloleté… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, nová úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, na uloženie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie malol. dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie výchovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu styku s malol. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, na úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o nahradenie súhlasu otca so… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena výkonu rodičov. práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.