JUDr. Peter Bodo

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 522 pojednávaní a 2 206 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 290,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1321,03 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6002,03 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 4.300 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3602,81 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2280 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 228,64 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Bakaľár V. c/a PROFI CREDIT… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 620,28 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1405,07 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 558,97 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 388,01 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 314,01 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2275,60 e s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4848,46 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 303,5 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1204,29 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.