JUDr. Mário Pivarči

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 1 265 pojednávaní a 1 137 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o ochranu osobnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 239,72 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1258,6 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie 10.560,- €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 158,42 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6739,42 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o náhradu nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.400 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 269,38 EUR spolu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o ochranu osobnosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie rezervačného poplatku Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9777,13 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4879,04 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.