JUDr. Lukáš Poperník

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Levice, evidujeme 181 pojednávaní a 256 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Jana Urbančoková
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Tomáš Sýkora
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 360 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Martin Šimon
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 222 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Pavla Drnajová
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Ladislav Paluška
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Ladislav Sárkany
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156 odsek 1, § 364… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Ľuboš Bátovský
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena ústav. psych.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 213 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Jozef Školník
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Adam Bojko
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 294 ods. 2 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Štefan Horváth
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Miroslav Gulyás
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 360 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Ladislav Pálinkás
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Adam Bojko
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 364 ods. 1 písm. a/… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Ing. Erik Lehotkai
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 194 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods. 1,4 písm. b… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Juraj Betin
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – C. A.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Tomáš Sýkora
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 278 odsek 1 zákona č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Lukáš Poperník
  Obžalovaný – Viktor Kapusta
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.