JUDr. Lukáš Beňák

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 1 247 pojednávaní a 1 395 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 4 742,29 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.462,04 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 1 827,70 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 18038,86 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 18038,86 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 1 827,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 64,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 1 827,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 55,67 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 162,89 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 73,28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 95,67 eur Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.