Mgr. Miloš Greguš

 1. Active judge at the court Krajský súd Košice, we register 140 hearings and no judgements.
  Note: .
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Košice I, we register 2,049 hearings and 2,133 judgements.
  Note: .

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1501 days in the period and was assigned on average 25 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67.9% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 215
 • Number of Affirmed Decisions – 146

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 277.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 114 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 81 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 71.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 283% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1076 days in the period and was assigned on average 28 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 390 – 416. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 166
 • Number of Affirmed Decisions – 112

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 311 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 425 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 126 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 29.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 91.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 661 days and on average was assigned 186 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 106
 • Number of confirmed judgements – 69

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 317 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 389 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 115 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 87,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 18.9.2013 Rozvod (výšk výživného) 28.–29.11.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky
 • 2012 – 9.–10.2.2012 – Rozhodovacia činnosť rodinných senátov 16.17.2.2012 – 5.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P 15.3..2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť. 17.10.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde 25.–26.10.2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov P.
 • 2011 – 4.5.2011 – vysporiadanie BSM.; 2012 – 9.–10.2.2012 – Rozhodovacia činnosť rodinných senátov 16.17.2.2012 – 5.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P 15.3..2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť. 17.10.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde 25.–26.10.2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov P.; 2013 – 18.9.2013 Rozvod (výšk výživného) 28.–29.11.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky
 • 2011 – 4.5.2011 – vysporiadanie BSM.

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Iné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Hearing will be held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu rodičovských práv a… Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného, zvýšenie… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie manželského výživného Hearing will be held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu styku Hearing will be held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Hearing will be held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Hearing will be held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie vyživovacej… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného na plnoleté… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradnú osobnú starostlivosť Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie otcovstva Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, výživné pre maloleté deti Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie príspevku na výživu… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.