JUDr. Marek Olekšák

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 222 pojednávaní a 1 020 rozhodnutí.
  Poznámka: .

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Reštrukturalizácia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 17.690,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 137.806,50 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 5.406,28 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie náhrady za úžívanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.019,47 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 4.3230,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti výpovede zo… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 3.500,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.940,74 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 4.753,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana osobnosti a náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy 14.042,85 eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy103.407,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 509,18 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že záložné právo… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 16.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 193.064,08 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 6668,40 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.