JUDr. Jana Grendárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 2 468 pojednávaní a 824 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • , .

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • , .

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1467 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 102 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 244 – 268. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 458
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 297

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 18% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 138,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 118 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 37 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 31,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 114,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1059 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 75 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 91 – 106. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 21 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 358
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 229

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 18,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 89 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 94 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 44 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 46,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 125,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 644 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 105 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 147
 • Počet potvrdených odvolaní – 76

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 16,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 6 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 5 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 140% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Kontrodiktórnosť hlavného pojednávania – 2 dni.
 • 2012 – 0; 2013 – Kontrodiktórnosť hlavného pojednávania – 2 dni.
 • 2012 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Pavel Móza
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 212 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Filip Neviďanský
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 155, § 14… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Richard Grega
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 246 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Rudolf Lachkovič
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 207 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Zuzana Hudíková
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 348 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Peter Bielovič
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba § 219 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Lukáš Mlynarovič
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 208 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Andrey Klochkov
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 208 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Andrey Klochkov
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - §212 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Michal Veselý
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Zdenko Putik
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Miroslav Albrecht
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 156 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Marek Macoško
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 231 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Ľubomír Havránek
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - § 360 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Valerij Starča
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 207 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Alan Borkovič
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 155 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Dominik Konopka
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba §222 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Tatiana Chanečková
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Ladislav Duba
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 212/2a,f Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Jana Grendárová
  Obžalovaný – Michal Džubák
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.