JUDr. Miroslav Jankola

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 725 pojednávaní a 1 228 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, ROZVOD a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, podnet nazačatie konania o… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba na zaplatenie 1174,40 €… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba na zaplatenie 1620,- €… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod + ú.p.p. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, ú.p.p. + NO Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, výkon rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a UPP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, ÚPP na čas do rozvodu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 4500,- €… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, žaloba na zaplatenie 39.840,-… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 49.356,70 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zaplatenie 35.000,- €… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.