JUDr. Maroš Maškovič

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 751 pojednávaní a 331 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ochrana osobnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 286,34 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 56 000,00 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie povinnosti uverejniť… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 053,46 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 500,90 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 243,56 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 276,03 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 858,86 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy v… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyplatenie náhrady mzdy za… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 525,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 271,43 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 977,17 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 975,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 296.94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 805,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.