JUDr. Ing. Gabriela Sopková, PhD.

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Považská Bystrica, evidujeme 634 pojednávaní a 459 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Bezpodielové…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1155 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o neúčinnosť právnych úkonov Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 22.253,49 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5.118,50 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie práva vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výchovného opatrenia -… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností voči… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 19.678,84 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie práva vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, náhrada škody z ublíženia na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výchovného opatrenia -… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie viditeľnej hranice Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.897,39 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.