JUDr. Radovan Groman

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 662 pojednávaní a 1 956 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 12 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 4

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1531 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 68 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 7 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 643. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 4 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie

Pozícia sudcu

Agenda rozhodnutí

Podobný súd
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 136
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 76

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 852,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 607 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 379 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 62,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 86,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 4

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1095 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 8 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 724 – 727. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 3.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 109
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 60

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 976 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 449 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 254 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 56,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 80,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 3.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 666 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 101 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených odvolaní – 40

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 814 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 522 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 342 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 61,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 7,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 731 – 732. mieste. Za kvalitu získal 3,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 3,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 4
 • 2012 – Seminár – 4; 2013 – Seminár – 4
 • 2012 – Seminár – 4

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie veci zo súpisu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 251250 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neexistencie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 10.761,60 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 297 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 148,5 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vylúčenie majetku zo súpisu… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1150,26 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1548,45 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2000 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR- zaplatenie 1 723,93 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 596,31 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž A L O B A o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 4.633,07 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.