JUDr. Rastislav Jakubovič

 1. Active chairman at the court Okresný súd Galanta, we register 786 hearings and 3,979 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 622 days and on average was assigned 260 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 118
 • Number of confirmed judgements – 57

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 387 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 432 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 130 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 73,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 621 – 630. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,75 z 25.

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Dopĺňací rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na potvrdenie… Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 348/1h… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba + predbežné opatrenie Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
  Defendant – J. L.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
  Defendant – N. K.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 38119,91 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 512,53 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 975,65… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4 282,88 Eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 89,9 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie oprávnenej osoby na… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že neb. Mária… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na potvrdenie… Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 348/1h… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na splnenie povinnosti Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
  Defendant – R. F.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
  Defendant – X. J.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.