JUDr. Rastislav Jakubovič

 1. Active chairman at the court Okresný súd Galanta, we register 593 hearings and 3,826 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 622 days and on average was assigned 260 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 118
 • Number of confirmed judgements – 57

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 387 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 432 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 130 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 73,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 621 – 630. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,75 z 25.

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba + predbežné opatrenie Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva dlhodobej… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zrušenie a… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba podľa ust. § 127 ods. 3… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva dlhodobej… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 16800 EUR s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 24 164,61 € s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o neplatnosť zmluvy +… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 45000 Eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 717,91 EUR s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 42 384,45 EUR s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 7576,15 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba podľa ust. § 127 ods.… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zrušenie a… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 113 100,86 EUR s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 333,60 EUR s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 84,17 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 128 475,88 EUR s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o náhradu škody Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o náhradu škody… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.