JUDr. Emília Guľová

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 232 pojednávaní a 712 rozhodnutí.
  Poznámka: .

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 220 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 3 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Opatrením predsedu súdu bol pozstavený nápad v agende C z dôvodu plnenia naliehavých úloh na občianskoprávnom úseku ( vypracovanie súboru opatrení zameraných na zníženie zostatkov nerozhodnutých a nevybavených vecí, hlavne v agende C, P, Er)
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu bol pozstavený nápad v agende C z dôvodu plnenia naliehavých úloh na občianskoprávnom úseku ( vypracovanie súboru opatrení zameraných na zníženie zostatkov nerozhodnutých a nevybavených vecí, hlavne v agende C, P, Er)
 • 2011 – 2.–3.3.2011 Vyhľadávanie a výklad práva EÚ. 9.9.2011 Zefektívnenie a uplatňovanie mediácie.
 • 2011 – 2.–3.3.2011 Vyhľadávanie a výklad práva EÚ. 9.9.2011 Zefektívnenie a uplatňovanie mediácie.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody spôsobená na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2,755,09 EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, povolenie obnovy konania Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2,755,09 EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 2,755,09 EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, povolenie obnovy konania Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2,755,09 EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zdržanie sa výkonu záložného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 2,755,09 EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.