JUDr. Ing. Mária Košťálová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: - hosťujúci sudca na Okresnom súde Trnava.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o Zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2749,8 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, výživné na nerozvedeného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3.798,05 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o Zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2749,8 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, výživné na nerozvedeného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.