JUDr. Radovan Beňo

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 292 pojednávaní a 503 rozhodnutí.
  Poznámka: .

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3208,04 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neexistencie práva… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8549,02 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 725,86 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 975,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 500 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie PR-Žaloba o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.