JUDr. Michaela Perďochová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 155 pojednávaní a 95 rozhodnutí.
  Poznámka: .

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.761,86 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na nariadenie NO +… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRH na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 826,6 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4514,03 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žiadosť o zníženie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 173,75 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3333.64 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3 111,02 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7 288,58 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 93,47 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.