JUDr. Viera Hadrbulcová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 207 pojednávaní a 1 245 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 8
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1498 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 10 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 12.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 607 – 612. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 3.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 237
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 169

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 1320,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 416 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 351 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 84,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1062 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 12 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 639 – 649. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 7 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 151
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 102

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 595 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 553 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 331 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 59,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 630 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 120 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 111
 • Počet potvrdených odvolaní – 80

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 16,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 686 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 423 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 309 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 79,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 10,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 706 – 707. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 2,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – nezúčastnila sa
 • 2012 – nezúčastnila sa

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 1.153,75 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 172,77 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10 388,03 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu nemajet. ujmy spôsob.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba za spôsobenú škodu 34… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 3000,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplateni 473,48 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vrátenie čiastky 75,80 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 1.190,01 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 7 592,70 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody spôsobenú… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 3.229,94 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 146,99 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.