JUDr. Monika Balážová

 1. Active judge at the court Okresný súd Spišská Nová Ves, we register 263 hearings and 1,201 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 24 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 656 days and on average was assigned 66 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 20
 • Number of confirmed judgements – 14

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 415 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 142 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 150 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 92,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 137,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 385 – 401. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudkyňa sa zúčastňovala na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách; 2013 – Sudkyňa sa zúčastňovala na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Nápad za rok 2012 bol zvýšený
 • 2011 – funkcia podpredseda súdu – 50% nápad v agende C, Cpr, Cd, Ccud; 2012 – Nápad za rok 2012 bol zvýšený
 • 2011 – funkcia podpredseda súdu – 50% nápad v agende C, Cpr, Cd, Ccud

Published judgements

 1. Uznesenie – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmenené
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 2. Pojednávanie, 1 962 459 Sk s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie, O náhradu škody 460,13 € a náhradu na strate… Hearing was held on

 4. Pojednávanie, O vyporiadanie BSM Hearing was held on

 5. Pojednávanie, O náhradu škody 460,13 € a náhradu na strate… Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Odstránenie zásahu do vlastníckeho práva Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zriadenie vecného bremena Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 9. Pojednávanie, O určenie otcovstva Hearing was held on

 10. Pojednávanie, 84 292 48 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.