JUDr. Jana Halušková

 1. Active judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, we register 36 hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 237 hearings and 400 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Liptovský Mikuláš, we register 1,864 hearings and 2,278 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 22 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for almost 26 years, 4 - ročný mandát.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1008 days in the period and was assigned on average 59 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 214 – 237. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 426
 • Number of Affirmed Decisions – 312

An appeal against the judge's judgements is filed in 16.7% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 207 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 330 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 130 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 39.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 104.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 631 days and on average was assigned 218 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 156
 • Number of confirmed judgements – 99

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 130 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 168 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 198 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 416 – 430. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 22.–23.4.2013– JA Omšenie – Spory o vl.právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 11.–12.12.2013– –/– – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ 19.–21.11.2013 – –/– – Príslušnosť súdu v sporoch s cehraničným prvkom a určenie rozhodného práva (nariadenie Burusel I.,II., Rím I., II.)
 • 2012 – 20.–22.8.2012 – Omšenie – Anglický jazyk 18.–19.10.2012 – Omšenie – Seminár – Medzinárodné právo rodinné 24.10.–26.10.2012 – Omšenie – Anglický jazyk 21.11.2012– Omšenie – Seminár – Brusel1,Rím I,II 12.12.2012 – Omšenie – Sem. –Princípy vnútroštát.aplik práva EÚ
 • 2011 – 28.2.–1.3.2011 – Seminár –2011/KEP 15 23.3.2011 – Seminár – 2011/KEP 15 22.8.2011– Anglický jazyk 5.9.2011 – Aplikácia nar. 2201/03; 2012 – 20.–22.8.2012 – Omšenie – Anglický jazyk 18.–19.10.2012 – Omšenie – Seminár – Medzinárodné právo rodinné 24.10.–26.10.2012 – Omšenie – Anglický jazyk 21.11.2012– Omšenie – Seminár – Brusel1,Rím I,II 12.12.2012 – Omšenie – Sem. –Princípy vnútroštát.aplik práva EÚ; 2013 – 22.–23.4.2013– JA Omšenie – Spory o vl.právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 11.–12.12.2013– –/– – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ 19.–21.11.2013 – –/– – Príslušnosť súdu v sporoch s cehraničným prvkom a určenie rozhodného práva (nariadenie Burusel I.,II., Rím I., II.)
 • 2011 – 28.2.–1.3.2011 – Seminár –2011/KEP 15 23.3.2011 – Seminár – 2011/KEP 15 22.8.2011– Anglický jazyk 5.9.2011 – Aplikácia nar. 2201/03

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 31 376,55 eur s prísl. a iné Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 293,53 eura s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu mzdy Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností k… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 29 339,86 eur s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu rodičovských práv a… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti závetov Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, abstraktnej kontrole v… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.