Mgr. Ivana Hanuščaková

 1. Active judge at the court Okresný súd Bardejov, we register 5,563 hearings and 4,116 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 12 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 958 days in the period and was assigned on average 44 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 10.5 from 40 possible points and ranked on 706 – 707. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 3 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.6% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 206
 • Number of Affirmed Decisions – 133

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 608 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 836 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 319 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 38.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 62.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 600 days and on average was assigned 185 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 98
 • Number of confirmed judgements – 74

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 351 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 350 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 164 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 18.9.13–Košice–seminá "Rozvod", 25.9.–27.9.13–Krakov–Seminár–"The charterof fundamental rights of the European Union in practise for fudges, "7.10.–8.10.13–Omšenie–Seminár–"Právo na súdnu ochranu,aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi" 30.10.–31.10.13–Celokrajský vzdelávací seminár organizovaný KS Prešov pre sudcov prešovského kraja, Stará Lesná,12.11.13–Omšenie–Konferencia " Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv"
 • 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso – PATRIA
 • 2011 – 0; 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso – PATRIA; 2013 – 18.9.13–Košice–seminá "Rozvod", 25.9.–27.9.13–Krakov–Seminár–"The charterof fundamental rights of the European Union in practise for fudges, "7.10.–8.10.13–Omšenie–Seminár–"Právo na súdnu ochranu,aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi" 30.10.–31.10.13–Celokrajský vzdelávací seminár organizovaný KS Prešov pre sudcov prešovského kraja, Stará Lesná,12.11.13–Omšenie–Konferencia " Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv"
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zriadenie práva… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností k… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu rodičovských práv a… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zverenie a určenie… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na úpravu rodičovských… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva a… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zapretie otcovstva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na schválenie právneho… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného deti voči… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zrušenie vyživovacej… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodičovských… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva a úpravu… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie príspevku na výživu a… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zmenu zariadenia na… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zníženie výživného Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, povolenie sobáša Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.