Mgr. Ivana Hanuščaková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 4 523 pojednávaní a 3 381 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 9 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 958 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 10.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 706 – 707. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 3 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 206
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 133

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 608 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 836 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 319 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 62,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 600 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 185 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 98
 • Počet potvrdených odvolaní – 74

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 351 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 350 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 164 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 18.9.13–Košice–seminá "Rozvod", 25.9.–27.9.13–Krakov–Seminár–"The charterof fundamental rights of the European Union in practise for fudges, "7.10.–8.10.13–Omšenie–Seminár–"Právo na súdnu ochranu,aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi" 30.10.–31.10.13–Celokrajský vzdelávací seminár organizovaný KS Prešov pre sudcov prešovského kraja, Stará Lesná,12.11.13–Omšenie–Konferencia " Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv"
 • 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso – PATRIA
 • 2011 – 0; 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso – PATRIA; 2013 – 18.9.13–Košice–seminá "Rozvod", 25.9.–27.9.13–Krakov–Seminár–"The charterof fundamental rights of the European Union in practise for fudges, "7.10.–8.10.13–Omšenie–Seminár–"Právo na súdnu ochranu,aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi" 30.10.–31.10.13–Celokrajský vzdelávací seminár organizovaný KS Prešov pre sudcov prešovského kraja, Stará Lesná,12.11.13–Omšenie–Konferencia " Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv"
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh matky na úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie rozsahu zodpovednosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na nariadenie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť skončenie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 25.834,28 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh matky na úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.188,57 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zmenu rozhodnutia o… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3733,59 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 859,8 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žiadosť o výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3733,59 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 6.427,01… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1672.44 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.