Mgr. Marianna Hašková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 1 831 pojednávaní a 5 115 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 983 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 28 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 29.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 34 – 40. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 92
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 78

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 169,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 59 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 25 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 135,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 566 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 26 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 30 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 54 – 63. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 88,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 36
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 32

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 206 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 281 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 79 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 28,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 138 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 212 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 335 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 156 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 26 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 14,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 58% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 1. Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie 2. Seminár "Rozvod (výška výživného), 30.10.2013, JA SR Pezinok 3. Seminár "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky", 28.–29.11.2013, Omšenie 4. Seminár "Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov", 02.– 03.12.2013, Omšenie – všetko v postavení poslucháča
 • 2013 – 1. Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie 2. Seminár "Rozvod (výška výživného), 30.10.2013, JA SR Pezinok 3. Seminár "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky", 28.–29.11.2013, Omšenie 4. Seminár "Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov", 02.– 03.12.2013, Omšenie – všetko v postavení poslucháča

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3749.04 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6.968,70 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1450 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 1.069,60… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 413,68 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 722,22 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.