Mgr. Marián Hatala

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 3 149 pojednávaní a 2 989 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1519 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 30 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 31 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 20 – 21. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 86,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 452
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 389

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 165,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 138 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 73 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 52,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 185,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1077 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 32 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 248
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 204

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 272 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 590 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 144 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 24,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 99,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 647 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 198 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 79,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 49
 • Počet potvrdených odvolaní – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 409 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 338 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 238 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 63,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,25 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že dôvody… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o odstránenie stavieb Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, finančná úhrada Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9.900 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody vo výške 124… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie a vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11.000 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie zaniknutého BSM Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 79,71 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o odstránenie stavieb Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody, ušlého zisku a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5.000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie prejavu vôle… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.