JUDr. Andrea Havírová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 2 148 pojednávaní a 1 482 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1513 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 106 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 13 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 603 – 606. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 46,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 117
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 54

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 244,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 191 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 120 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 62,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 115,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1077 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 78 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 64
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 35

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 152 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 166 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 105 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 63,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 109,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 655 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 105 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 29
 • Počet potvrdených odvolaní – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 118 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 87 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 48 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 51,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 107,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 124 – 135. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 18.6.2013 – Trenčianske Teplice – Omšenie – Trestnoprávne grémium 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2012 – 22. – 23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odborný semínát sudcov.
 • 2011 – 03.– 04. 05. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie 08. 09. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie; 2012 – 22. – 23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odborný semínát sudcov. ; 2013 – 18.6.2013 – Trenčianske Teplice – Omšenie – Trestnoprávne grémium 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2011 – 03.– 04. 05. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie 08. 09. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 276 ods.1, ods.3 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 ods.1, ods.2), § 222… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 213 ods.l Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods.1, ods.3… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1, ods.4… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 216 ods. 1 Tr.zák,. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221, ods.1, ods.2)… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1) Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 276 ods. 1, ods. 4)… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 ods.1, ods.2), § 222… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 157 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 216 ods. 1 Tr.zák,. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 213 ods.l Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 247 ods.1, ods. 6… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 148 ods. 1,4 Tr. zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 364 ods.1 písm.a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 276 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.