JUDr. Eduard Heinrich

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 440 pojednávaní a 688 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 666 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 4 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Výkon funkcie – predseda súdu
 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – Výkon funkcie – predseda súdu
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – Žiadne vzdelávacie aktivity; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Žiadne vzdelávacie aktivity
 • 2011 – Výkon funkcie – predseda súdu; 2012 – Výkon funkcie – predseda súdu; 2013 – Výkon funkcie – predseda súdu
 • 2011 – Výkon funkcie – predseda súdu

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Eduard Heinrich
  Obžalovaný – I. E.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Eduard Heinrich
  Obžalovaný – R. U.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Eduard Heinrich
  Obžalovaný – Z. G.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Eduard Heinrich
  Obžalovaný – Q. N.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Podmienečné… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.