Mgr. Ivana Heinrichová

 1. Active judge at the court Okresný súd Nitra, we register 4,956 hearings and 3,034 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 17 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1405 days in the period and was assigned on average 18 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 113 – 132. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.4% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 379
 • Number of Affirmed Decisions – 282

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 273.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 250 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 160 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 64% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 227.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1016 days in the period and was assigned on average 19 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22.5 from 40 possible points and ranked on 324 – 344. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 78.6% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 308
 • Number of Affirmed Decisions – 242

An appeal against the judge's judgements is filed in 16.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 319 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 539 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 123 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 22.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 86.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 605 days and on average was assigned 161 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 92
 • Number of confirmed judgements – 42

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 342 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 281 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 169 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 93,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 654 – 658. mieste. Za kvalitu získal 3 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2013 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Published judgements

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zrušenie a… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 89,- € s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9876,19 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1327 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie dedičského práva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9864,85 EUR s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na nahradenie prejavu… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 106,62 € s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 112,75 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.