JUDr. Zuzana Bálintová

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 1 151 pojednávaní a 1 156 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 843 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 47 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 576 – 590. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 130
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 74

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 701 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 526 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 143 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 27,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 113,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 568 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 203 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 75
 • Počet potvrdených odvolaní – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 426 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 386 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 253 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 600 – 606. mieste. Za kvalitu získal 8 z 15 možných bodov, za efektivitu 8 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 16. – 17. 2. 2012 – účasť na 5. pracovnom stretnutí sudcov vybavujúcich agendu P – výkon rozhodnutia, novela OSP, 25. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P
 • 2011 – od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu
 • 2011 – od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011 z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu
 • 2011 – Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 – Inštitút vzdelávania – 1 deň; 2012 – 16. – 17. 2. 2012 – účasť na 5. pracovnom stretnutí sudcov vybavujúcich agendu P – výkon rozhodnutia, novela OSP, 25. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P
 • 2011 – Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 – Inštitút vzdelávania – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť kúpnej zmluvy a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 1794,53 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 270,50 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zvýšenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 566,26 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.