JUDr. Ivo Hlucháň

 1. Active judge at the court Okresný súd Považská Bystrica, we register 3,133 hearings and 2,862 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

 • Štátny radca Mgr. David Baláž, Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky Bratislava.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1529 days in the period and was assigned on average 119 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 285 – 316. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.9% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 310
 • Number of Affirmed Decisions – 195

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.8% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 4.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 108.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 142 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 43 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 30.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 97% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1088 days in the period and was assigned on average 82 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26.5 from 40 possible points and ranked on 153 – 167. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.6% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 223
 • Number of Affirmed Decisions – 144

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.4% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 4.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 112 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 112 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 28 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 25% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 104% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 662 days and on average was assigned 147 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 59% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 105
 • Number of confirmed judgements – 62

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 67 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 61 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 21 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 21,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 99,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 154 – 163. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 20 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 3.10.–4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov trestného úseku
 • 2011 – 11.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, pozícia poslucháča, 1 deň;; 2013 – 3.10.–4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov trestného úseku
 • 2011 – 11.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, pozícia poslucháča, 1 deň;

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozhodnutie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozhodnutie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na plnoleté… Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 172 ods.1 písm. c/,d/… Hearing will be held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 245 ods.1 Tr.zák. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva a… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 305a ods.1 písm.c/, §… Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods.1 Tr. zák. Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 188 ods.1, ods.2… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 360 ods.1,2 písm. a/… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods.2,3… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods.2,3… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Zhabanie veci Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 172 ods.1 písm. c/,d/… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.