JUDr. Martin Holič

 1. Active judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, we register 2 hearings and 7 judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Trnava, we register 934 hearings and 667 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Galanta, we register 142 hearings and 183 judgements.
  Note: s účinnosťou od 1. marca 2013 do 28. februára 2014 je dočasne pridelený na KS v Trnave.
 1. The judge has been nominated to function for more than 14 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 465 days and on average was assigned 128 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 50
 • Number of confirmed judgements – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je –23 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 11.04.2013 – určovacie žaloby 24.04.2013 – ochrana spotrebiteľa 12.06.2013 – exekučné právo, aplikované problémy exekučného konania 30.10.2013 – rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodiny)
 • 2012 – 19.1.2012 – Dedičské konanie, dedičské právo – poslucháč 31.1.2012 – Najnovšia judikatúra ES pre ľudské práva – poslucháč 29.2.–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou – poslucháč 14–15–6.2012 – Ochrana osobnosti, Tlačový zákon a judikatúra ESĽP – poslucháč 18.–19.6.2012 – Spory o vlastníckeč práva k nehnuteľnostiam a KN – poslucháč 6.11.2012 – Najnovšia juditakúra ESLP – poslucháč
 • 2011 – 25.1.2011 – Burzové obchody a ostatné cenné papiere v Európskej únii 2.3. –3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcovm – metodické minimum. Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM) 22.3.2011 – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu 19.4.2011 – Vysporiadania podielového a bezpodielového vlastníctva 11.5.2011 – Obchodné záväzkové vzťahy – aplikačné problémy 27.10.2011 – Opravné prostriedky, dovolanie podľa O.s.o. 8.11. 9.11.2011 – Majetkové, vecné a pozemkové práva ( rozbor praktických prípadov) 1.12.2011 – Poistné zmluva v praxi; 2012 – 19.1.2012 – Dedičské konanie, dedičské právo – poslucháč 31.1.2012 – Najnovšia judikatúra ES pre ľudské práva – poslucháč 29.2.–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou – poslucháč 14–15–6.2012 – Ochrana osobnosti, Tlačový zákon a judikatúra ESĽP – poslucháč 18.–19.6.2012 – Spory o vlastníckeč práva k nehnuteľnostiam a KN – poslucháč 6.11.2012 – Najnovšia juditakúra ESLP – poslucháč; 2013 – 11.04.2013 – určovacie žaloby 24.04.2013 – ochrana spotrebiteľa 12.06.2013 – exekučné právo, aplikované problémy exekučného konania 30.10.2013 – rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodiny)
 • 2011 – 25.1.2011 – Burzové obchody a ostatné cenné papiere v Európskej únii 2.3. –3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcovm – metodické minimum. Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM) 22.3.2011 – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu 19.4.2011 – Vysporiadania podielového a bezpodielového vlastníctva 11.5.2011 – Obchodné záväzkové vzťahy – aplikačné problémy 27.10.2011 – Opravné prostriedky, dovolanie podľa O.s.o. 8.11. 9.11.2011 – Majetkové, vecné a pozemkové práva ( rozbor praktických prípadov) 1.12.2011 – Poistné zmluva v praxi

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia, Odmietajúce podanie
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia, Odmietajúce podanie
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu výkonu rodič. práv a… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vrátenie daru Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.036,20 € s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.300,- € s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.