JUDr. Martin Holič

 1. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 874 pojednávaní a 577 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 142 pojednávaní a 180 rozhodnutí.
  Poznámka: s účinnosťou od 1. marca 2013 do 28. februára 2014 je dočasne pridelený na KS v Trnave.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 13 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 465 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 128 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 50
 • Počet potvrdených odvolaní – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je –23 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 11.04.2013 – určovacie žaloby 24.04.2013 – ochrana spotrebiteľa 12.06.2013 – exekučné právo, aplikované problémy exekučného konania 30.10.2013 – rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodiny)
 • 2012 – 19.1.2012 – Dedičské konanie, dedičské právo – poslucháč 31.1.2012 – Najnovšia judikatúra ES pre ľudské práva – poslucháč 29.2.–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou – poslucháč 14–15–6.2012 – Ochrana osobnosti, Tlačový zákon a judikatúra ESĽP – poslucháč 18.–19.6.2012 – Spory o vlastníckeč práva k nehnuteľnostiam a KN – poslucháč 6.11.2012 – Najnovšia juditakúra ESLP – poslucháč
 • 2011 – 25.1.2011 – Burzové obchody a ostatné cenné papiere v Európskej únii 2.3. –3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcovm – metodické minimum. Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM) 22.3.2011 – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu 19.4.2011 – Vysporiadania podielového a bezpodielového vlastníctva 11.5.2011 – Obchodné záväzkové vzťahy – aplikačné problémy 27.10.2011 – Opravné prostriedky, dovolanie podľa O.s.o. 8.11. 9.11.2011 – Majetkové, vecné a pozemkové práva ( rozbor praktických prípadov) 1.12.2011 – Poistné zmluva v praxi; 2012 – 19.1.2012 – Dedičské konanie, dedičské právo – poslucháč 31.1.2012 – Najnovšia judikatúra ES pre ľudské práva – poslucháč 29.2.–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou – poslucháč 14–15–6.2012 – Ochrana osobnosti, Tlačový zákon a judikatúra ESĽP – poslucháč 18.–19.6.2012 – Spory o vlastníckeč práva k nehnuteľnostiam a KN – poslucháč 6.11.2012 – Najnovšia juditakúra ESLP – poslucháč; 2013 – 11.04.2013 – určovacie žaloby 24.04.2013 – ochrana spotrebiteľa 12.06.2013 – exekučné právo, aplikované problémy exekučného konania 30.10.2013 – rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodiny)
 • 2011 – 25.1.2011 – Burzové obchody a ostatné cenné papiere v Európskej únii 2.3. –3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcovm – metodické minimum. Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM) 22.3.2011 – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu 19.4.2011 – Vysporiadania podielového a bezpodielového vlastníctva 11.5.2011 – Obchodné záväzkové vzťahy – aplikačné problémy 27.10.2011 – Opravné prostriedky, dovolanie podľa O.s.o. 8.11. 9.11.2011 – Majetkové, vecné a pozemkové práva ( rozbor praktických prípadov) 1.12.2011 – Poistné zmluva v praxi

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie rozkazu na plnenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dobrovoľnej dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 478,43 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 400,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9.493,56 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.091,29 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.769,25 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 800,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.505,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.