JUDr. Miroslav Baňacký, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 87 pojednávaní a 5 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Košice okolie, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1507 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 107 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 158
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 125

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 68 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 52 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 27 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 51,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 119,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1080 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 83 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 119 – 133. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 106
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 81

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 116 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 132 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 61 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 46,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 326/18 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 447/13 - § 373 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 81/20 - § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv/227/17 - § 237 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 371/18 - § 207 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 314/20 - § 360 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 799/19 - § 364 ods.1/a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 269/17 - § 245 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 75/15 - § 344 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 253/17 - § 156 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.