JUDr. Miroslav Baňacký, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 419 pojednávaní a 39 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Košice okolie, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 15 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1507 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 107 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 158
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 125

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 68 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 52 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 27 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 51,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 119,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1080 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 83 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 119 – 133. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 106
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 81

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 116 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 132 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 61 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 46,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 1009/08 - § 237 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 310/14 - § 233 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 205/19 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 75/20 - § 326 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 252/20 - § 213… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 375/21 - § 172 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 704/18 - § 188 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 313/18 - § 189 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Peňažná sankcia - Spolková… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, EZR - Poľská republika Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 484/21 - § 155 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, EZR - Poľská republika Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2 Pv 375/21 - § 172… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 704/18 - § 188 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 268/17 - § 156 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 41/16 - § 183 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 310/14 - § 233 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 3Pv 75/20 - § 326 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 205/19 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 229/17 - § 14 k § 222… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.