JUDr. Iveta Banghová

 1. Active judge at the court Okresný súd Komárno, we register 3,999 hearings and 3,807 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1380 days in the period and was assigned on average 144 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 27.5 from 40 possible points and ranked on 69 – 80. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 81.2% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 245
 • Number of Affirmed Decisions – 199

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.4% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 1.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 171.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 187 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 45 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 24.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 103.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 972 days in the period and was assigned on average 102 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 29.5 from 40 possible points and ranked on 64 – 73. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 83.2% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 167
 • Number of Affirmed Decisions – 139

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.1% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 1.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 156 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 272 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 53 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 19.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 97.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 625 days and on average was assigned 220 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 61
 • Number of confirmed judgements – 44

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 139 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 176 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 94 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 111,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143 – 153. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Spolu 4 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: 4. – 5.4.13 – 7.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P" 24.– 25.10.13 – 8.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P"
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudkyni agenda P s vedľajšími agendami bola podľa rozvrhu práce prideľovaná v 1/2–ine, agenda D v 1/4–ine a Er v 1/9–ine do 22.10.2013 a potom v 1/10–ine.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudkyni agenda P podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v l/4–ine, agenda C v 1/19–ine , agenda Ro v 1/19–ine, D v 1/4–ine a Er v 1/9–ine. ; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudkyni agenda P s vedľajšími agendami bola podľa rozvrhu práce prideľovaná v 1/2–ine, agenda D v 1/4–ine a Er v 1/9–ine do 22.10.2013 a potom v 1/10–ine.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudkyni agenda P podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v l/4–ine, agenda C v 1/19–ine , agenda Ro v 1/19–ine, D v 1/4–ine a Er v 1/9–ine.
 • 2012 – 5 pracovných dní ako poslucháč na seminároch: Pracovné stretnutie sudcov agendy P, Odstrániteľné a neodstrániteľné vady návrhu, Medzinárodné právo rodinné
 • 2011 – poslucháč – 2 pracovné dni téma: Špecifiká rozhodovania o otázkach detí... ; 2012 – 5 pracovných dní ako poslucháč na seminároch: Pracovné stretnutie sudcov agendy P, Odstrániteľné a neodstrániteľné vady návrhu, Medzinárodné právo rodinné; 2013 – Spolu 4 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: 4. – 5.4.13 – 7.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P" 24.– 25.10.13 – 8.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P"
 • 2011 – poslucháč – 2 pracovné dni téma: Špecifiká rozhodovania o otázkach detí...

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na nariadenie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva - úprava Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva - úprava Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva- výchova Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie pozemkov a iné Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie maloletého do… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie rodičovských práv a… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Schválenie právneho úkonu Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie mal. dieťaťa Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva- výchova Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.