JUDr. Veronika Húšťová

 1. Active judge at the court Okresný súd Martin, we register 297 hearings and no judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 17 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 549 days and on average was assigned 102 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 27,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 29
 • Number of confirmed judgements – 8

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 270 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 133 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 79 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 141,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 02.04.2013 – Problematika dopravných trestých činov
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 12.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 13.–14.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov
 • 2011 – 1 školenie; 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 12.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 13.–14.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov; 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 02.04.2013 – Problematika dopravných trestých činov
 • 2011 – 1 školenie

Published judgements

We do not register any published judgements for the judge yet.

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – JUDr. Veronika Húšťová
  Defendant – O. U.
 6. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – JUDr. Veronika Húšťová
  Defendant – Y. C.
 8. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – JUDr. Veronika Húšťová
  Defendants – D. A., G. T., and J. G.
 10. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – JUDr. Veronika Húšťová
  Defendant – M. V.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.