JUDr. Silvia Hýbelová

 1. Active judge at the court Krajský súd Trnava, we register 2,573 hearings and 1,379 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Pracovné právo
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 688,- € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 973 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.543 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 570,-- € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 295,65 € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.241,65 € s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie veci Hearing was held on

 9. Vyhlásenie rozsudku, určenie povinnosti odstrániť plot a… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.496,31 € Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.