JUDr. Silvia Hýbelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 698 pojednávaní a 954 rozhodnutí.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu na úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti zmluvnej podmienky Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl. 144,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na úpp k mal. deťom na čas do… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na dospelé dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností rodičov voči… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprave výkonu rodič. práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu na zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 328,89 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8 298,48€ s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1213,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 861,35 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti skončenia pracovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, výživné pre manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vrátenie spôsobilosti na právne… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.