JUDr. Silvia Hýbelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 644 pojednávaní a 913 rozhodnutí.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Predbežné opatrenia
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.319,55 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.628,18 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.029,80 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 50,70€ s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie nehnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu styku s maloletým dieťaťom Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností rodičov k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrhu na udelenie súhlasu na zmenu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie istiny 1.027,10 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.091,68 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.