JUDr. Silvia Hýbelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 2 164 pojednávaní a 1 236 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností rodičov voči… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po zániku manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 479,33 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zmenu výchovného prostredia Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu práv a povinností rodičov voči… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 188,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie hnuteľných vecí patriacich do… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 166,49 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 650,- EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.874,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po zániku manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 893,30 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.323,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 326,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.