JUDr. Silvia Hýbelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 2 223 pojednávaní a 1 256 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatení 206,13 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatení 504,75 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.687,16 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.292,64 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu úpravy styku a zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, uvedenie veci do pôvodného stavu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.088,53 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.834,83 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určení výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 237,78 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určení práva zodpovedajúcemu vecnému… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností rodičov voči… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.074,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.