JUDr. Silvia Hýbelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 2 115 pojednávaní a 1 227 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 86.304,18 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 5.742,55 € Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.887,40 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právnych úkonov a zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 349,22 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.588,62 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6.660,20 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 788,01 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, námietke zaujatosti Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava výkonu rod.práv a pov. k malol. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, uloženie povinnosti matke podávať… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.525,12 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.924,18 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.437,88 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 646,29 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.929,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.931,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.