JUDr. Silvia Hýbelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 730 pojednávaní a 975 rozhodnutí.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníctva ku dňu smrti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosti závetu a listiny o vydedení Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu otca na zverenie dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na úpp k mal. deťom na čas do… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 94,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného pre manželku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 162,52 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na plnoletú Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 606,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 709,83€ s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 420,- eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a nemajetk.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 944,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.102,07 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 375,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 514,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 322,49 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 199,12€ s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.