JUDr. Silvia Hýbelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 612 pojednávaní a 889 rozhodnutí.

Indikátory

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrhu na udelenie súhlasu na zmenu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 131,45 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností rodičov voči… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností rodičov voči… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie a zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 105,98 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 857,08 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 154,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.255,25 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a nemajetk.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie istiny 571,47 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1097,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3 975,69 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie a zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4.732,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4.080,- eur Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností rodičov voči… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zriadenie vecného bremena v prospech… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.