JUDr. Martin Baran

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 390 pojednávaní a 243 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 1 582 pojednávaní a 1 566 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 964 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 22 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 304 – 323. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 244
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 196

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 378 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 558 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 210 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 93,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 581 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 189 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 112
 • Počet potvrdených odvolaní – 85

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 297 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 260 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 120 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 93,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 233 – 240. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 31
 • 2012 – 16
 • 2011 – 20; 2012 – 16; 2013 – 31
 • 2011 – 20

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie dedičstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.804,02 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.360,74 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.426,84 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právneho úkonu s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3416,28 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že tu právo na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu za užívanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4.395,46 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 323,53 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 145,43 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2 752,76 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie plat. rozkazu o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.