Mgr. Vojtech Chmelan

 1. Active judge at the court Okresný súd Prievidza, we register 2,763 hearings and 1,974 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, and 2012.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1463 days in the period and was assigned on average 102 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 317 – 344. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 65.5% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 281
 • Number of Affirmed Decisions – 184

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.6% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 4.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 107.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 96 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 37 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 38.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 107.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1049 days in the period and was assigned on average 74 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 238 – 261. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.7% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 193
 • Number of Affirmed Decisions – 123

An appeal against the judge's judgements is filed in 12% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 127 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 103 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 49 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 47.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 106.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 631 days and on average was assigned 134 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 116
 • Number of confirmed judgements – 75

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 114 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 83 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 46 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 3… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – E. J.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 189 ods. 1, ods. 2… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – P. X.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, povolenie obnovy… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – A. K.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – J. F.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, trest domáceho väzenia Hearing will be held on

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1 písm. g)… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – T. B.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods.1 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – M. S.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 222 ods. 1, ods. 3… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – R. L.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 171 ods. 3 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – X. N.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 157 ods. 1 Tr. zákona Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – V. R.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 189 ods. 1, ods. 2… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – S. G.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 2 ods. 3… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – W. N.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 344 ods. 1 písm. a )… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – G. T.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 348 ods.1 písm. a) Tr.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – Z. S.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods. 1, písm.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – B. A.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 3… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – U. N.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 344 ods. 1 písm. a )… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – M. R.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, povolenie obnovy… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – Z. N.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 3… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – Mgr. Vojtech Chmelan
  Defendant – N. L.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 2, ods. 3… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.