JUDr. Martin Ivan

 1. Active judge at the court Okresný súd Komárno, we register 1,573 hearings and 1,493 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1352 days in the period and was assigned on average 103 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 27.5 from 40 possible points and ranked on 69 – 80. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.5% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 154
 • Number of Affirmed Decisions – 124

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.6% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 133.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 95 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 33 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 34.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 94.5% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 949 days in the period and was assigned on average 76 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28 from 40 possible points and ranked on 107 – 118. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 81.7% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 109
 • Number of Affirmed Decisions – 89

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 154 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 110 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 39 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 35.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 98.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 560 days and on average was assigned 93 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 27
 • Number of confirmed judgements – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 188 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 73 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 34 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 84% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 154 – 163. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženiu nápadu.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – 3 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: Najnovšia judikatúra ESĽP – trestný úsek Vyhľadávanie , výklad a aplikácia práva EU; 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – 3 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: Najnovšia judikatúra ESĽP – trestný úsek Vyhľadávanie , výklad a aplikácia práva EU
 • 2011 – výkon funkcie predsedu súdu do 31.3.2011 ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. ; 2013 – Nebol dôvod na zníženiu nápadu.
 • 2011 – výkon funkcie predsedu súdu do 31.3.2011

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 207 ods. 1 Tr.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – Y. T.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 310 ods. 1 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – O. H.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 212 ods. 1 Tr.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – M. U.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 155 ods. 1… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – K. R.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 201 ods. 1 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – A. C.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 158 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – H. F.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods. 1 písm. g)… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – I. J.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods. 1 písm. g)… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – V. N.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 172 ods.1… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – K. W.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 207 ods. 1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – H. W.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods. 1 písm. a)… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – X. D.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 189 ods. 1.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – R. X.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 310 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – J. W.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – S. V.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 201 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – W. H.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods. 1 písm. d)… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – I. C.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 326 ods. 1 Tr.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – R. U.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 158 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – K. H.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Tr. čin § 212 ods.1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Komárno
  Judge – JUDr. Martin Ivan
  Defendant – I. N.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.