JUDr. Slavomír Ivanecký

 1. Active judge at the court Okresný súd Bardejov, we register 5,511 hearings and 4,710 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 14 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was not assigned to any agenda dominantly. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

The judge worked 1500 days in the period and was assigned on average 108 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 179 – 200. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.6% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 352
 • Number of Affirmed Decisions – 252

An appeal against the judge's judgements is filed in 10% of cases. The average in the same agenda is 9.4%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 131.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 177 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 72 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 40.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 104.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1074 days in the period and was assigned on average 65 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 17 from 40 possible points and ranked on 557 – 575. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 9.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 198
 • Number of Affirmed Decisions – 131

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 273 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 465 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 256 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 55.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 75.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 679 days and on average was assigned 171 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 59,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 116
 • Number of confirmed judgements – 69

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 223 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 241 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 115 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 431 – 437. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 13.6.–14.6.12–Omšenie–Seminár "Zbezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva", 30.10.–31.10.13–Celokrajský vzdelávací seminár orgnizovaný KS v Prešove , určený pre sudcov prešovského kraja–Stará Lesná, 19.11.–21.11.13–Omšenie, Seminár "Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva"
 • 2012 – 22.11. – 23.1.2012 – pracovné stretnutie sudcov–Štrbské pleso–PATRIA
 • 2011 – Projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva európskaj únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky" – ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu – 3 dni Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia –KS Prešov – 1 deň; 2012 – 22.11. – 23.1.2012 – pracovné stretnutie sudcov–Štrbské pleso–PATRIA; 2013 – 13.6.–14.6.12–Omšenie–Seminár "Zbezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva", 30.10.–31.10.13–Celokrajský vzdelávací seminár orgnizovaný KS v Prešove , určený pre sudcov prešovského kraja–Stará Lesná, 19.11.–21.11.13–Omšenie, Seminár "Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva"
 • 2011 – Projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva európskaj únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky" – ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu – 3 dni Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia –KS Prešov – 1 deň
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods.1,ods.4… Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods.1,ods.4… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Bardejov
  Judge – JUDr. Slavomír Ivanecký
  Defendant – A. E.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Hearing will be held on

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 259 ods.1 písm.b… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, na začatie konania o úpravu… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, na zvýšenie výživného na… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, dlžné výživné (sam. kon.… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 28.711,60 eur Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodič. práv a… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh matky na úpravu výkonu… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh manžela matky dieťaťa na… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, na zapretie otcovstva Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zvýšenie výživného pre… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na úpravu práv a… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného (sam. kon.… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na úpravu rodičovských… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.