JUDr. Ivana Jaďuďová

 1. Active judge at the court Okresný súd Komárno, we register 4,409 hearings and 4,610 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is below average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from civil agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from civil agenda.

Component – Quality

We register 57.10% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 704 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is worse than average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 120.50% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 203 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 288 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 288. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 143 unresolved cases at the end of 2021. From those 33.57% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1491 days in the period and was assigned on average 23 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22.5 from 40 possible points and ranked on 269 – 284. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 58.8% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 529
 • Number of Affirmed Decisions – 311

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 5.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 222 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 191 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 144 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 75.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 268.4% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1068 days in the period and was assigned on average 28 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 15 from 40 possible points and ranked on 623 – 638. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 10.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 54.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 340
 • Number of Affirmed Decisions – 184

An appeal against the judge's judgements is filed in 12% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 5.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 456 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 922 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 401 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 43.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 95.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 652 days and on average was assigned 263 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 36,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 119
 • Number of confirmed judgements – 43

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 239 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 395 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 303 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 136,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 663 – 669. mieste. Za kvalitu získal 2,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 11 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudkyňa sa nezúčastnila žiadnych aktivít.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce v dôsledku výrazne zvýšeného nápadu vecí v agende C bol pomer pridelených vecí viackrát zmenený :z nápadu 1/6 na 5/31 a potom od 22.10. 2013 na 1/35, agenda Cpr bola prideľovaná v 1/6–ine potom v 1/7–ine, agenda Ro v 1/6–ine a od 22.3. 2013 v 1/35–ine a agenda Er v 1/9–ine a od 22.03.2013 v 1/10–ine.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudkyni agenda C podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/19–ine, agenda Cpr v 1/4–ine , agenda Ro v 4/19–ine, a Er v 1/9–ine a agend S v 1/4–ine. ; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce v dôsledku výrazne zvýšeného nápadu vecí v agende C bol pomer pridelených vecí viackrát zmenený :z nápadu 1/6 na 5/31 a potom od 22.10. 2013 na 1/35, agenda Cpr bola prideľovaná v 1/6–ine potom v 1/7–ine, agenda Ro v 1/6–ine a od 22.3. 2013 v 1/35–ine a agenda Er v 1/9–ine a od 22.03.2013 v 1/10–ine.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudkyni agenda C podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/19–ine, agenda Cpr v 1/4–ine , agenda Ro v 4/19–ine, a Er v 1/9–ine a agend S v 1/4–ine.
 • 2012 – 1 pracovný deň ako poslucháč na seminári :Odstrániteľné a neodstrániteľné vady návrhu
 • 2011 – poslucháč – 1 pracovný deň téma : Aplikačné problémy OSP; 2012 – 1 pracovný deň ako poslucháč na seminári :Odstrániteľné a neodstrániteľné vady návrhu; 2013 – Sudkyňa sa nezúčastnila žiadnych aktivít.
 • 2011 – poslucháč – 1 pracovný deň téma : Aplikačné problémy OSP

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2955,23 Eur s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie absolútnej… Hearing was held on

 3. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 20000 Eur Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie o 4000 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1500,- € Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8100,99 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.400,07 € Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8064,39 Eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.