JUDr. Milena Jakubíková

 1. Active judge at the court Okresný súd Levice, we register 4,148 hearings and 4,234 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 15 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1422 days in the period and was assigned on average 160 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.3% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 155
 • Number of Affirmed Decisions – 112

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.5% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 160.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 223 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 77 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 34.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 94.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1010 days in the period and was assigned on average 109 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 91 – 106. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 19.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 69.4% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 111
 • Number of Affirmed Decisions – 77

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.6% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 104 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 144 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 40 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 27.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 112.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 592 days and on average was assigned 145 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 45
 • Number of confirmed judgements – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 152 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 130 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 48 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 124 – 135. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudkyňa sa zúčastnila na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Dodatkom č.8/13 časť II.pod SPR 897/13 s účinnosťou od 15.8.2013 bola pridelená sudkyni agenda P,PPOm,Ps, súčasne bol znížený nápad T. Agenda Nt ostatné – nápad zastavený. Dodatkom č.5/13 pod SPR 677/13 s účinnosťou od 1.7.2013 zastavený nápad v agende Pp., ktorý bol opätovne prideľovaný sudkyni v súlade s Dodatkom č. 10/13 pod SPR 1319/13 s účinnosťou od 22.10.2013.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – nemá znížený nápad ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu; 2013 – Dodatkom č.8/13 časť II.pod SPR 897/13 s účinnosťou od 15.8.2013 bola pridelená sudkyni agenda P,PPOm,Ps, súčasne bol znížený nápad T. Agenda Nt ostatné – nápad zastavený. Dodatkom č.5/13 pod SPR 677/13 s účinnosťou od 1.7.2013 zastavený nápad v agende Pp., ktorý bol opätovne prideľovaný sudkyni v súlade s Dodatkom č. 10/13 pod SPR 1319/13 s účinnosťou od 22.10.2013.
 • 2011 – nemá znížený nápad
 • 2011 – 2 dni ; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x; 2013 – Sudkyňa sa zúčastnila na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – 2 dni

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 20 k § 194 ods. 1… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – Z. J.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ústav. psych.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – H. Q.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 225 ods. 1, ods. 4… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – N. L.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 237 ods. 1, ods. 2… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – O. C.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 3… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – B. Z.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 294 odsek 2… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – C. R.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 199 odsek 1 zák. č.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – V. W.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 225 ods. 2, ods. 4… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – Q. I.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1, ods. 3… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – G. A.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 225 ods. 1, ods. 5… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 201 ods. 1, ods. 2… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 odsek 1 Tr.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – V. P.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 225 ods. 1, ods. 2… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – D. F.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 4… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – H. M.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 158 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – S. V.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 20 k § 355 ods. 2… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – N. C.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 355 ods. 2 písm. a/… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prepustenie z… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 14/1 ods. 1 k § 155… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Milena Jakubíková
  Defendant – O. A.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.