JUDr. Gabriela Janáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 1 046 pojednávaní a 737 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 14.981,76 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Ž A L O B A o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určovacia žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie úroku z omeškania Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody spôsobenú… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 13481,91 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 916,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie vecí a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o uplatnenie nárokov z… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.