JUDr. Marián Jančovič

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava IV, we register 2,065 hearings and 1,499 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 7
 • Delays prior to case assignment – 4

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1045 days in the period and was assigned on average 21 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 8 from 40 possible points and ranked on 724 – 727. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 3.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 56% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 250
 • Number of Affirmed Decisions – 140

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.5% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 5.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 922 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 720 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 196 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 27.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 44.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 6 and delays prior to case assignment 4.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 639 days and on average was assigned 199 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 148
 • Number of confirmed judgements – 76

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 443 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 500 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 182 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 70,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 676 – 678. mieste. Za kvalitu získal 3,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 9 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – 2 dni.
 • 2012 – – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (opakovaný seminár z júna 2012) v termíne 29.11.2012 – 30.11.2012 – 2 dni
 • 2011 – Seminár sudcov obvodu Krajského súdu v Bratislave – 2 dni – poslucháč; 2012 – – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (opakovaný seminár z júna 2012) v termíne 29.11.2012 – 30.11.2012 – 2 dni ; 2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – 2 dni.
 • 2011 – Seminár sudcov obvodu Krajského súdu v Bratislave – 2 dni – poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žiadosť o zaplatenie 192,65 eur… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 7.000,- € s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 18 816,- €… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 54,59 € s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žiadosť o zaplatenie 192,65 eur… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie právnej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.