JUDr. Katarína Janečková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 4 129 pojednávaní a 3 129 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1431 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 63 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 345
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 247

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 276,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 203 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 103 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 50,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 110,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1014 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 53 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 367 – 389. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 138
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 85

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 387 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 599 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 314 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 52,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 126,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 638 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 202 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 58
 • Počet potvrdených odvolaní – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 165 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 184 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 272 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 63,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 631 – 635. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Účasť na seminári 1 pracovný deň
 • 2012 – Účasť na seminári – 1 pracovný deň.; 2013 – Účasť na seminári 1 pracovný deň
 • 2012 – Účasť na seminári – 1 pracovný deň.
 • 2012 – výkon funckie podpredsedníčky súdu
 • 2011 – výkon funckie podpredsedníčky súdu; 2012 – výkon funckie podpredsedníčky súdu
 • 2011 – výkon funckie podpredsedníčky súdu

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.834,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 13.535,07 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 176,92 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie bezúročnosti Zmluvy o… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.675,55 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa zásahov do… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.750,18 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.937,79 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 146,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 197,56 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 558,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 10.553,40 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.559,49 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.674,56 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.