JUDr. Iveta Jankovičová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 851 pojednávaní a 1 185 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu mzdy z neplatného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatení 1.720,18 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a poviností Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie istiny 4.992,94 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.808,83 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 136,99 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.241,20 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.809,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydaní bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že dôvody vydedenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 448,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 833,87 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného, zníženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosti kúpnej zmluvy a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.