JUDr. Milina Jánošková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 2 025 pojednávaní a 1 752 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 12 rokmi.

Indikátori za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 5
 • prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 899 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 21 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku year celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 576. – 590. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 356
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 194

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 19,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 392 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 594 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 296 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 49,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 4 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 624 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 183 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených odvolaní – 60

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 188 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 264 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 151 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 26,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 172,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 82. – 83. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 13.–14.05.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2011 – 14. februára 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti pracovného práva 02. – 03. marca 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom. 02. – 03. júna 2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 19.–21. október 2011 – anglický jazyk; 2013 – 13.–14.05.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2011 – 14. februára 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti pracovného práva 02. – 03. marca 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom. 02. – 03. júna 2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 19.–21. október 2011 – anglický jazyk

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.268,57 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 2.038,68 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 3.423,77 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.651,70 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie dedičského práva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 307,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.598,86 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 976,24 EUR a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 8.383,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 28 214,96 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.941,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.418,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.