JUDr. Katarína Javorčíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 940 pojednávaní a 984 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Darovacia zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Dopĺňacie uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že odmeňovanie je v… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie vyhlásenia vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh o zaplatenie 9.512,26 eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 149 814,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 149 814,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 21 244,11 € Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 268,37 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 330,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 17 863,80 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.