JUDr. Iveta Jenčová

 1. Active judge at the court Okresný súd Poprad, we register 759 hearings and 262 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Kežmarok, we register 2,950 hearings and 4,167 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 26 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1109 days in the period and was assigned on average 43 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 18.5 from 40 possible points and ranked on 507 – 524. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.4% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 158
 • Number of Affirmed Decisions – 97

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 502 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 720 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 497 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 69% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 135.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 679 days and on average was assigned 251 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 82
 • Number of confirmed judgements – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 834 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 786 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 361 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 42,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 56,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 7,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 729 – 730. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 2,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nápad nie je znížený.
 • 2013 – Nezúčastnila sa vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – nezúčastnil sa vzdelávacej aktivity; 2013 – Nezúčastnila sa vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – nezúčastnil sa vzdelávacej aktivity
 • 2012 – Nápad nie je znížený; 2013 – Nápad nie je znížený.
 • 2012 – Nápad nie je znížený

Published judgements

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neúčinnosti… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že úraz je pracovným… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neplatnosti… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že žalovaným… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žalobca je zamestnancom obce… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľnosti Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľnosti s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 50.000,-- Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6262.74 EUR s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5902.97 EUR s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že nehnuteľnosti… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 114.235,40 € s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zdržanie sa preskakovania… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 56,30 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 12152.89 EUR s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie európskeho… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.