JUDr. Iveta Jenčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 1 203 pojednávaní a 421 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 2 950 pojednávaní a 4 203 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 27 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1109 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 507 – 524. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 158
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 97

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 502 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 720 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 497 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 69% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 135,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 679 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 251 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených odvolaní – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 834 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 786 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 361 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 42,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 56,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 7,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 729 – 730. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 2,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Nápad nie je znížený.
 • 2013 – Nezúčastnila sa vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – nezúčastnil sa vzdelávacej aktivity; 2013 – Nezúčastnila sa vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – nezúčastnil sa vzdelávacej aktivity
 • 2012 – Nápad nie je znížený; 2013 – Nápad nie je znížený.
 • 2012 – Nápad nie je znížený

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok pre zmeškanie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5 123,33 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o uloženie povinnosti strpieť… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 50.000,-- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4191,61 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, N Á V R H na vydanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 562,61 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 218,21 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 23,99 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 574,55 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 248,16 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.